Ανοίγει εκ νέου, την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου, η διαδικτυακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά από δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος, οι οποίοι δεν έλαβαν την παροχή είτε γιατί δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση, καθώς ήταν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, είτε γιατί δήλωσαν λανθασμένο IBAN.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, συνολικά, το κοινωνικό μέρισμα του 2018, ύψους 768,73 εκατ. ευρώ, έλαβαν 1.659.452 δικαιούχοι-νοικοκυριά (που αντιστοιχούν σε 3.708.719 ωφελουμένους). Αναλυτικά, η πλατφόρμα θα ανοίξει την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου και θα παραμείνει ενεργή έως και τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου αποκλειστικά για τις εξής δύο κατηγορίες δικαιούχων:

α) Αυτούς που δεν επιβεβαιώθηκε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που συμπλήρωσαν στην αίτηση τους ανήκει. Για την πίστωση του κοινωνικού μερίσματος θα πρέπει ο λογαριασμός ΙΒΑΝ που δηλώθηκε να ανήκει στον δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος. Ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει του ΑΦΜ. Το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι πιστώσεις σε δηλωθέντες λογαριασμούς ΙΒΑΝ για τους οποίους δεν μπορεί να γίνει από την τράπεζα ταυτοποίηση με τον ΑΦΜ του δικαιούχου δεν θα πραγματοποιηθούν.

Οσοι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, πρέπει να ακυρώσουν την αρχική τους αίτηση και να προβούν σε «Επαναξιολόγηση». Στη νέα αίτηση πρέπει να δηλώσουν λογαριασμό ΙΒΑΝ στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Αν χρειαστεί επικαιροποίηση των στοιχείων του ΑΦΜ στην τράπεζα, θα πρέπει να προσκομίσουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.

β) Εκείνους που αποκλείστηκαν γιατί δεν επιβεβαιώθηκε μέσω των φορολογικών δηλώσεων η μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, παρότι ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η 5ετής παραμονή στη χώρα διαπιστώθηκε μέσω της υποβολής φορολογικής δήλωσης από τον ίδιο τον δικαιούχο. Παράλληλα, ελέγχθηκε αν ο αιτών ήταν σύζυγος, εξαρτώμενο πρόσωπο ή φιλοξενούμενος σε δήλωση άλλου υπόχρεου, υπό την προϋπόθεση ότι είχε δηλωθεί σωστά ο ΑΦΜ ή ο ΑΜΚΑ του αιτούντος. Δεν έγινε όμως έλεγχος στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Συνεπώς, όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και για τους 12 μήνες για τα έτη κατά τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση έχουν τώρα δικαίωμα να ολοκληρώσουν την αίτησή τους. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ και του ΟΑΕΔ και οι πολίτες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία χρειάζεται μόνο να επανυποβάλουν αίτηση εντός της νέας προθεσμίας, χωρίς να απευθυνθούν στα γραφεία του ΟΑΕΔ.


kathimerini.gr