Από την υποχρέωση καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας απαλλάσσονται οι πλοιοκτήτες σκαφών, κυρίως στην ανοικτή θάλασσα.

Την απαλλαγή υπό προϋποθέσεις από τον ΦΠΑ για τα τουριστικά σκάφη προβλέπει εγκύκλιος που υπεγράφη από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Κουβέλη και την υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.

Συγκεκριμένα, από την υποχρέωση καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας απαλλάσσονται οι πλοιοκτήτες σκαφών κυρίως στην ανοικτή θάλασσα, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

• Ο προκαθορισμένος πλους εσωτερικού που η διανυθείσα απόσταση μεταξύ του λιμένα αναχώρησης και του λιμένα άφιξης, ή μεταξύ δύο λιμένων στην περίπτωση που μεσολαβούν ενδιάμεσοι λιμένες, να είναι μεγαλύτερη των 12 μιλίων.

• Στην περίπτωση δρομολογημένων πλοίων ή ημερόπλοιων του ν. 4256/2014 θεωρείται ταξίδι στην ανοικτή θάλασσα ο πλους που η διανυθείσα απόσταση από τον λιμένα αναχώρησης έως και την επιστροφή του σε αυτόν είναι μεγαλύτερη των 24 ναυτικών μιλίων, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ενδιάμεσων λιμένων.

• Τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά προκαθορισμένους πλόες θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητες κυρίως στην ανοικτή θάλασσα για μια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον εκτελούν ταξίδια στην ανοικτή θάλασσα και σε διεθνείς προορισμούς, σε ποσοστό άνω του 60% των συνολικών ταξιδιών τους για την περίοδο αυτή.

• Η απόδειξη πραγματοποίησης ταξιδιού ή χρήσης του πλοίου στην ανοικτή θάλασσα γίνεται αφενός με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης το οποίο ανταποκρίνεται στα πρότυπα του ΙΜΟ και αφετέρου με χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής, που δημιουργείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

• Η επιβεβαίωση των στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν υποβολής έντυπης ή ηλεκτρονικής δήλωσης άφιξης μέσω της εφαρμογής.


kathimerini.gr