Στην απόσυρση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 40 του νομοσχεδίου για τις στρατηγικές επενδύσεις, παράγραφος με την οποία επιχειρείτο να δοθεί «συγχωροχάρτι» σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενισχύσεις από τους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, ακόμη και με ψευδή στοιχεία υποχρεώθηκε χθες ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης.

Ο ίδιος, πάντως, κατά τη σχετική συζήτηση στη Βουλή προανήγγειλε την κατάθεση παρόμοιας διάταξης, με άλλη πάντως διατύπωση, στο πλαίσιο άλλου νομοσχεδίου που θα κατατεθεί προς συζήτηση στη Βουλή ίσως και την επόμενη εβδομάδα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, προκειμένου να δικαιολογήσει την επίμαχη ρύθμιση, υποστήριξε ότι αυτή αποτελούσε αίτημα των επιμελητηρίων, καθώς και ότι είχε τεθεί και μέσα από ερωτήσεις που είχαν υποβάλει το προηγούμενο διάστημα βουλευτές.

Σημειώνεται ότι η επίμαχη παράγραφος προέβλεπε δύο «παραθυράκια» για τη μη επιστροφή του συνόλου των ενισχύσεων που έχουν λάβει επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια των νόμων 3299/2004 αλλά και του 3908/2011 ακόμη και αν έχουν καταθέσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία (τιμολόγια) ή έχουν αποσιωπήσει στοιχεία. Ειδικότερα, εάν τα στοιχεία αυτά αφορούσαν την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής και κατά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης καλύφθηκε νόμιμα η ίδια συμμετοχή και ταυτόχρονα τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης, ο επενδυτής «τιμωρείται» με μερική παρακράτηση ή επιστρέφει τουλάχιστον το 10% της εγκριθείσας ενίσχυσης. Το δεύτερο «παραθυράκι» είναι το εξής: στην περίπτωση που κατατέθηκαν μη νόμιμα παραστατικά (όχι όμως πλαστά), των οποίων η μη νόμιμη αξία δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση που αφορά τη μη νόμιμη αξία αυτών δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής ενίσχυσης, επίσης δεν υποχρεούται ο επενδυτής να επιστρέψει το σύνολο της ενίσχυσης. Σε αυτή την περίπτωση το νομοσχέδιο προέβλεπε ότι ο επενδυτής επιστρέφει ποσό ίσο με το διπλάσιο της μη νόμιμης αξίας των παραστατικών.

Στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο υπάρχει επίσης μία σχετική διάταξη, λιγότερο, ωστόσο, «ευεργετική» σε σύγκριση με αυτή που επιχείρησε να νομοθετήσει η σημερινή κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι εάν έχουν υποβληθεί ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή είχαν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία και η αξία αυτών δεν υπερβαίνει το 25% της συνολικής επιδότησης, η επένδυση ολοκληρώνεται με μειωμένο προϋπολογισμό, αφαιρουμένων των ποσών επιχορήγησης που αντιστοιχούσε στα επίμαχα παραστατικά και οι ενισχύσεις που αντιστοιχούσαν σε αυτά ανακαλούνται.


kathimerini.gr