Μεγάλη αύξηση κατά 39,1% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Σεπτέμβριο εφέτος, καθώς η αξία των εισαγωγών κινήθηκε ποσοστιαία σε υπερδιπλάσια επίπεδα από εκείνη των εξαγωγών. Ως αποτέλεσμα, στο τέλος του 9μήνου, το εμπορικό έλλειμμα εμφανίζεται αυξημένο κατά 1,4%.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

-Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.527,7 εκατ. ευρώ έναντι 3.772,7 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 20% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 147,3 εκατ. ευρώ ή 4,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 112 εκατ. ευρώ ή 3,8%).

-Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.655,3 εκατ. ευρώ έναντι 2.426,2 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 9,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 44,2 εκατ. ευρώ ή 2,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 40,4 εκατ. ευρώ ή 2,4%).

-Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.872,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.346,5 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 39,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 103,1 εκατ. ευρώ ή 8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 71,6 εκατ. ευρώ ή 5,6%).

Το 9μηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 41.044,5 εκατ. ευρώ έναντι 37.267,8 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.045,1 εκατ. ευρώ ή 3,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.231,9 εκατ. ευρώ ή 8,5%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 24.658,9 εκατ. ευρώ έναντι 21.101,5 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 16,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.731,3 εκατ. ευρώ ή 11,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.678,3 εκατ. ευρώ ή 11,6%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 16.385,6 εκατ. ευρώ έναντι 16.166,3 εκατ. ευρώ το 9μηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 1,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 686,2 εκατ. ευρώ ή 4,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 553,6 εκατ. ευρώ ή 4,8%).


Πηγή