Η εξέλιξη των καταθέσεων δεν δημιουργεί αισιοδοξία για ουσιαστική ανάκαμψη της ρευστότητας στην οικονομία.

Οριακή μείωση κατέγραψαν τον Νοέμβριο οι καταθέσεις που διατηρεί ο ιδιωτικός τομέα στις τράπεζες, εξέλιξη που δείχνει ανακοπή για δεύτερο συνεχή μήνα της ανοδικής τάσης που είχαν οι καταθέσεις τον τελευταίο χρόνο. Μειωμένες κατά 161 εκατ. ευρώ ήταν τον Νοέμβριο και οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 744 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, περιορίζοντας το σύνολο των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα στα 147,7 δισ. ευρώ από 148 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το ύψος των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο στα 131,4 δισ. ευρώ από 131,5 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο και 131,7 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Η μείωση που παρατηρήθηκε οφείλεται στην υποχώρηση των καταθέσεων που διατηρούν οι επιχειρήσεις, το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε στα 23,7 δισ. ευρώ από 23,8 δισ. ευρώ.

Η μείωση των καταθέσεων από τις επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα από αυτές που δεν ανήκουν στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα, θα ήταν μεγαλύτερη, αγγίζοντας συγκεκριμένα τα 240 εκατ. ευρώ, εάν δεν αντισταθμίζονταν εν μέρει από την αύξηση που παρουσίασαν οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Αντιστάθμισμα στην υποχώρηση των καταθέσεων από τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις αποτέλεσαν και οι καταθέσεις των νοικοκυριών, οι αποταμιεύσεις των οποίων αυξήθηκαν οριακά κατά 60 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 107,7 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη των καταθέσεων δεν δημιουργεί αισιοδοξία για ουσιαστική ανάκαμψη της ρευστότητας στην οικονομία, κάτι που αποτυπώνεται και στη συνεχιζόμενη μείωση της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η πιστωτική συρρίκνωση συνεχίστηκε τον Νοέμβριο με ρυθμό -1,4% και είναι αποτέλεσμα του αρνητικού ρυθμού χρηματοδότησης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών. Θετική ένδειξη αποτελεί εντούτοις η θετική μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, που δείχνει ότι το ισοζύγιο μεταξύ των χορηγήσεων νέων δανείων και αποπληρωμών είναι θετικό. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -0,6%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 253 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 339 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, η ροή χρηματοδότησης τον Νοέμβριο υπήρξε αρνητική κατά 139 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής καθαρής ροής 293 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,1% και παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.


kathimerini.gr