Καθοριστική παράμετρος για το μέγεθος των προσλήψεων του νέου έτους αποτελεί ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που αποχώρησαν / συνταξιοδοτήθηκαν από τον Δημόσιο τομέα. Η περιοριστική αναλογία των προσλήψεων – αποχωρήσεων «λειαίνεται» το 2019 και έχει καθοριστεί σε συμφωνία με τους δανειστές στο «1 προς 1» – δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση. Είναι σαφές λοιπόν, ότι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού το νέο έτος θα είναι ισάριθμες των αποχωρήσεων του 2018.

Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία της «Απογραφής», επικαιροποιημένα μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο, προκύπτει ότι ανέρχονται στο συγκεκριμένο 9μηνο συνολικά σε 6.715 οι αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων (εξ αυτών οι 179 οφείλονται σε πειθαρχικά ή άλλα παραπτώματα και οι λοιπές αποχωρήσεις -συνταξιοδοτήσεις κυρίως- σε 6.536). Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει επανειλημμένα εκτιμήσει ότι ο συνολικός αριθμός των αποχωρήσεων του 2018 θα κυμανθεί κοντά στις 8.000 ως το τέλος της χρόνιας, κάτι που απομένει να επιβεβαιωθεί με τα επίσημα στοιχεία της «Απογραφής», που αναμένεται να επικαιροποιηθούν τους πρώτους μήνες του 2019. Κατ΄επέκταση, 8.000 αναμένεται να είναι και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού το ερχόμενο έτος.

Στον αντίποδα, οι προσλήψεις που έγιναν το 2018 ανήλθαν συνολικά σε 4.999 -πάντα μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο- όμως οι προσλήψεις που εμπίπτουν στους περιορισμούς (το 2018 η αναλογία ήταν στο «1 προς 3») ήταν λιγότερες και συγκεκριμένα 4.021.

Αναφορικά με την κατανομή των αποχωρήσεων και των προσλήψεων του 2018 ανά υπουργείο δείτε τους παρακάτω πίνακες με τα επίσημα στοιχεία :

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

 


ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ


Πηγή