Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 35 άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης, που εδρεύει στην Αθήνα συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες.

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ κι εδώ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΥΑΔΑ


Πηγή