Η ΕΕΤΑΑ ανακοίνωσε την πρόσληψη 150 ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 30/5/2020, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Η Ανεξάρτητη Αρχή, την Τρίτη 9 Απριλίου, ενέκρινε θέσεις για διοικητικούς υπαλλήλους και μηχανικούς.

Οι συμβάσεις των υποψηφίων – κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ – θα έχουν ισχύ μέχρι τις 30 Μαΐου του 2020.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται από Σάββατο 4 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 13 Μαΐου.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, EETAA, 150 ΑΤΟΜΑ


Πηγή