Η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας έχει εξασθενήσει, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2018 εκτιμάται από το ΔΝΤ στο 3,7%, όπως και στις προβλέψεις του περασμένου Οκτωβρίου, παρά τις ασθενέστερες επιδόσεις ορισμένων οικονομιών, κυρίως της Ευρώπης και της Ασίας. Ο ρυθμός αυτός προβλέπεται, ωστόσο, να επιβραδυνθεί στο 3,5% το 2019, πριν αυξηθεί ελαφρά στο 3,6% το 2020 – χαμηλότερος κατά 0,2 και 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας, αντίστοιχα, σε σχέση με τις προβλέψεις του περασμένου Οκτωβρίου.

Ο ρυθμός ανάπτυξης των αναπτυγμένων οικονομιών αναμένεται να εξασθενήσει περισσότερο και συγκεκριμένα από 2,3% το 2018 στο 2% φέτος και το 1,7% το 2020. Για την οικονομία της Ευρωζώνης προβλέπεται υποχώρηση της ανάπτυξης στο 1,6% φέτος από 1,8% το 2018, ενώ για το 2020 προβλέπεται μικρή αύξηση στο 1,7%. Η γερμανική οικονομία εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί περαιτέρω το 2019, με την ανάπτυξή της να περιορίζεται στο 1,3% από 1,5% το 2018, πριν ενισχυθεί στο 1,6% το 2019. Ακόμη μεγαλύτερη εκτιμάται η επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ, με τον ρυθμό ανάπτυξης να περιορίζεται από 2,9% το 2018 στο 2,5% φέτος και στο 1,8% το 2020. Για την κινεζική οικονομία, το Ταμείο προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης από 6,6% το 2018 στο 6,2% φέτος και το 2020.

Όπως αναφέρει η έκθεση, η πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2019 και το 2020 είχε αναθεωρηθεί πτωτικά ήδη με τις προηγούμενες προβλέψεις, εν μέρει λόγω των αρνητικών συνεπειών από τις αυξήσεις των δασμών στις ΗΠΑ και την Κίνα το 2018. Η περαιτέρω πτωτική αναθεώρηση μετά τον Οκτώβριο αντανακλά εν μέρει τη μεταφορά της επίπτωσης από τη χαμηλότερη ανάπτυξη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, αλλά και την εξασθένιση του κλίματος στις χρηματοπιστωτικές αγορές καθώς και τη συρρίκνωση της τουρκικής οικονομίας που προβλέπεται τώρα ότι θα είναι μεγαλύτερη της αναμενόμενης.

Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια ανάπτυξη είναι καθοδικοί, σύμφωνα με το Ταμείο. «Μία κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, πέραν αυτών που έχουν ήδη ληφθεί υπόψη για την πρόβλεψη, παραμένει βασική πηγή κινδύνου για τις προοπτικές. Οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν ήδη γίνει πιο σφιχτές από το φθινόπωρο. Μία σειρά εναυσμάτων, εκτός από την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω επιδείνωση του κλίματος όσον αφορά τους κινδύνους, με δυσμενείς συνέπειες για την ανάπτυξη, δεδομένων μάλιστα των υψηλών επιπέδων δημόσιου και ιδιωτικού χρέους», σημειώνει η έκθεση. Στα εναύσματα αυτά περιλαμβάνονται μία αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία και μία μεγαλύτερη της προβλεπόμενης επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας.

Η βασική κοινή προτεραιότητα πολιτικής, σύμφωνα με το Ταμείο, είναι η ταχεία και με συνεργασία των χωρών αντιμετώπιση των διαφωνιών για το εμπόριο και της αβεβαιότητας που προκύπτει από αυτές για την πολιτική, αντί της περαιτέρω επιβολής επιζήμιων εμποδίων και αποσταθεροποίησης της ήδη επιβραδυνόμενης παγκόσμιας οικονομίας. Για όλες τις χώρες θεωρείται αναγκαία η λήψη μέτρων για την ενίσχυση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης, της δίκαιης ανάπτυξης και των δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών «μαξιλαριών» τους σε ένα περιβάλλον υψηλών επιπέδων χρέους και πιο σφιχτών χρηματοπιστωτικών συνθηκών.


kathimerini.gr