«Οταν υπερφορολογείς την εργασία και τις επιχειρήσεις χωρίς να επιστρέφεις αντίστοιχου επιπέδου υπηρεσίες, δημιουργείται μια μη βιώσιμη σχέση μεταξύ οικονομίας, πολιτών και κράτους», αναφέρει ο ΣΕΒ.

Φόρους… Σκανδιναβίας επιβάλλει σήμερα η Ελλάδα, χωρίς όμως να προσφέρει και αντίστοιχες υπηρεσίες, σημειώνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του που δημοσιεύθηκε χθες.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέτει το δελτίο, τα συνολικά έσοδα στην Ελλάδα, που αντιστοιχούν σε φόρους και εισφορές, είναι 4% του ΑΕΠ υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ οι συνολικές μη μισθολογικές δαπάνες, οι οποίες προορίζονται για την παροχή δημοσίων αγαθών Παιδείας, Υγείας, άμυνας, τάξης και ασφάλειας, για δικαστήρια, εφορίες, τελωνεία, συντήρηση γεφυρών, δρόμων, λεωφορείων κ.λπ., είναι 5% του ΑΕΠ χαμηλότερες από τις μέσες ευρωπαϊκές.

Από την άλλη πλευρά, ξοδεύουμε παραπάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο για τόκους (1,5 ποσοστιαία μονάδα), για συντάξεις και κοινωνικές παροχές (3,5% του ΑΕΠ) και για μισθούς (2% του ΑΕΠ). Οπως επισημαίνει το δελτίο, «ο πραγματικός δείκτης ευημερίας μιας χώρας έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την ποιότητα και την ποσότητα των δημόσιων αγαθών που παρέχει στους πολίτες της. Οταν υπερφορολογείς την εργασία και τις επιχειρήσεις χωρίς να επιστρέφεις αντίστοιχου επιπέδου δημόσια αγαθά, δημιουργείται μια μη βιώσιμη σχέση μεταξύ οικονομίας, πολιτών και κράτους».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της AMECO για το 2017 που επικαλείται ο ΣΕΒ, τα συνολικά έσοδα στην Ελλάδα ανέρχονται σε 48,8% του ΑΕΠ έναντι 44,9% του ΑΕΠ στην Ε.Ε.-«28», με τα φορολογικά έσοδα να διαμορφώνονται σε 27,5% του ΑΕΠ έναντι 26,5% του ΑΕΠ στην Ε.Ε.-«28» και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε 14,6% του ΑΕΠ, έναντι 13,3% του ΑΕΠ στην Ε.Ε.-«28». Τα λοιπά έσοδα ανέρχονται σε 6,7% του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι 5% του ΑΕΠ στην Ε.Ε.-«28», με τα έσοδα στην Ελλάδα να περιλαμβάνουν και εισροές κοινοτικών κονδυλίων ύψους 2,4% του ΑΕΠ.

Υπάρχουν μόνο έξι χώρες όπου τα φορολογικά έσοδα είναι ακόμη υψηλότερα από εκείνα της Ελλάδας. Αυτές είναι οι σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Σουηδία, Φινλανδία), ακολουθούμενες από το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Επικαλούμενος πρόσφατη εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών ότι η παραοικονομία στη χώρα φτάνει τα 35 δισ., ο ΣΕΒ σημειώνει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη εξορθολογισμού των φόρων και εντατικοποίησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, μεσοπρόθεσμα υπολογίζεται ότι είναι εφικτή μια μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 2%-2,5% του ΑΕΠ, διότι έτσι επιστρέφουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν 18 κράτη-μέλη με χαμηλότερη του μέσου όρου φορολογική επιβάρυνση.

Μείωση συντελεστών

Οπως επισημαίνει το δελτίο, η μείωση των συντελεστών των φόρων και εισφορών θα έχει ως αποτέλεσμα (α) την αύξηση των επενδύσεων και της οικονομικής δραστηριότητας και (β) την άμβλυνση των κινήτρων για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, αδήλωτη εργασία κ.ο.κ. Και οι δύο αυτές επιδράσεις θα οδηγήσουν σε αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Το δελτίο κάνει αναφορά σε περιθώρια εξορθολογισμού της μισθοδοσίας του Δημοσίου, μέσω στοχευμένων παραχωρήσεων έργου στον ιδιωτικό τομέα.


Πηγή