Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος παρέμεινε αμετάβλητος ουσιαστικά τον Δεκέμβριο, στις 101,6 μονάδες έναντι 101,8 μονάδων τον Νοέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΟΒΕ. Επιδεινώνονται οι προσδοκίες στη βιομηχανία και στις κατασκευές αλλά σημειώνεται βελτίωση στο λιανικό εμπόριο, στις υπηρεσίες και βεβαίως στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Η τελευταία σημειώνει νέα υψηλότερη επίδοση από τον Μάρτιο του 2015, μετά συνεχή ανοδική πορεία 6 μηνών. Συνολικά, η οικονομία βρίσκεται σε αναμονή, καθώς επιχειρήσεις και νοικοκυριά προσπαθούν να προσαρμοστούν ενόψει των δεδομένων που δημιουργεί η έξοδος από το τελευταίο πρόγραμμα.

Το οικονομικό κλίμα ήταν βελτιωμένο το 2018 σε σχέση με το 2017, ενώ οι προσδοκίες των νοικοκυριών έχουν βελτιωθεί συνολικά, ενδεχομένως και από τον σχεδιασμό για κοινωνικά επιδόματα και άλλες παροχές. Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι ειδικά η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώνεται συστηματικά σε προεκλογικές περιόδους.

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρηματικές προσδοκίες εξασθένησαν στο δεύτερο μισό του 2018. Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, όπου η βελτίωση των προσδοκιών φαίνεται να ακολουθεί πορεία παράλληλη με την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Συνολικά, η πορεία του δείκτη οικονομικού κλίματος καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 είναι συνεπής με τις εκτιμήσεις για τους ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας, τονίζει ο ΙΟΒΕ. Παράλληλα, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία υποχωρεί τον Δεκέμβριο για τέταρτο μήνα, στις 96,4 (από 97,9 τον Νοέμβριο) μονάδες, επίδοση χαμηλότερη και εκείνης πριν από έναν χρόνο (103 μον.).


kathimerini.gr