Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης εξετάζει η κυβέρνηση, με στόχο να καλυφθούν οι απώλειες που προκύπτουν από την αύξηση κατά 20% της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.

Υπό τον πρωθυπουργό

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό αποφασίστηκε ότι το υπουργείο Οικονομικών θα εξετάσει τη δυνατότητα από τη υπεραπόδοση του πλεονάσματος να ενισχύσει τον προϋπολογισμό για το επίδομα θέρμανσης, προκειμένου να αντισταθμιστεί πλήρως η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών, Οικονομίας, οι τρεις υπουργοί Επικρατείας, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος, καθώς και ο γενικός γραμματέας Συντονισμού, Δημήτρης Παπαγιαννάκος.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική απόφαση για το επίδομα θέρμανσης δεν αναμένεται πριν από το τέλος του έτους, δηλαδή το τελευταίο 10ήμερο του Δεκεμβρίου (πέρυσι εκδόθηκε στις 28 Δεκεμβρίου). Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι του επιδόματος πρέπει να περιμένουν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου για να υποβάλουν την αίτηση και ενδεχομένως το έκτακτο βοήθημα που θα προκύψει από το υπερπλεόνασμα να πιστωθεί εντός του 2018.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

α) Αγαμοι φορολογούμενοι, οι οποίοι κατά το 2017 είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και την 1η-1-2018 κατείχαν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.

β) Εγγαμοι φορολογούμενοι, καθώς και φορολογούμενοι που είναι μέρη συμφώνων συμβίωσης οι οποίοι το 2017 είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η-1-2018 κατείχαν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Μονογονεϊκές οικογένειες που είχαν το 2017 ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η-1-2018 διαθέταν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια, υπάρχουν και οι γεωγραφικές ζώνες, βάσει των οποίων προκύπτει το πόσα λίτρα πετρελαίου επιδοτούνται. Οι γεωγραφικές ζώνες είναι τέσσερις και διαμορφώνονται, όπως πέρυσι, με γεωγραφικά κριτήρια. Στην Α΄ Ζώνη επιδοτούνται 25 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά τ.μ. κύριας κατοικίας, στη Β΄ 15 λίτρα, στη Γ΄ 8 λίτρα και στη Δ΄ 5 λίτρα.


Πηγή