Πάνω από 5 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να εξοφλήσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου τα τέλη κυκλοφορίας του 2019 συνολικού ύψους 1,1 δισ.

Δεκάδες είναι οι φορολογικές εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιήσουν μέχρι το τέλος του έτους τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, διαφορετικά τα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά συγκέντρωσε όλες τις υποχρεώσεις, οι οποίες μάλιστα φτάνουν στο ποσό των 2,8 δισ. ευρώ. Μέχρι, λοιπόν, τις 31 Δεκεμβρίου οι φορολογούμενοι καλούνται να τακτοποιήσουν, κατά περίπτωση, μια σειρά από περίπου 31 φορολογικές υποχρεώσεις, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι:

1. Τα τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ. του 2019 επιβαρύνουν πάνω από 5 εκατομμύρια φορολογουμένους με το συνολικό ποσό του 1,1 δισ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των τελών ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με διπλάσια τέλη, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει την επιβολή προστίμου ισόποσου των οφειλομένων τελών.

2. Υποβολή δήλωσης «ακινησίας» οχημάτων για ιδιοκτήτες που αποφάσισαν να μην τα κυκλοφορούν από το νέο έτος με σκοπό την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τεκμήρια και, υπό περιπτώσεις, τους φόρους πολυτελούς διαβίωσης. Δηλαδή, όσοι θέλουν να απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να καταθέσουν τις πινακίδες στις εφορίες.

3. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να καταβάλουν την τέταρτη δόση του φετινού ΕΝΦΙΑ. Αν δεν το πράξουν, τότε θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο. Να σημειωθεί ότι η 5η και τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί στα τέλη Ιανουαρίου 2019.

4. Υποβολή δηλώσεων και πληρωμή φόρων για μεταβιβάσεις ακινήτων για όσους επιθυμούν να αγοράσουν ακίνητα σε περιοχές όπου από την 1/1/2019 θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες.

5. Υποβολή δηλώσεων στις αρμόδιες ΔΟΥ για δωρεές – γονικές παροχές ποσών για την κάλυψη τεκμηρίων φορολογουμένων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2018 περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας (ακίνητα, Ι.Χ. αυτοκίνητα κ.λπ.) με χρήματα προερχόμενα από δωρεές ή γονικές παροχές.

6. Υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης Α21 για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού.

7. Υποβολή των χειρόγραφων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, για τους λήπτες αγροτικών επιδοτήσεων που οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

8. Υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προηγουμένων ετών, από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων και των ιατρών του ΕΣΥ για τις αμοιβές από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ.

9. Υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που μετέφεραν την κατοικία τους στην αλλοδαπή κατά το προηγούμενο έτος.

10. Υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων από τους κληρονόμους αποβιωσάντων φορολογουμένων.

11. Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής με διπλογραφικά βιβλία μηνός Νοεμβρίου.

12. Τελευταία δόση της φορολογίας των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων.

13. Υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.

14. Υποβολή αιτήσεων χορήγησης αναστολής πληρωμής ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα.

15. Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Νοεμβρίου.

16. Καταβολή ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 3ου τριμήνου (Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου).


kathimerini.gr