Σε μονοψήφιο ποσοστό διαμορφώνεται ο βαθμός ανταπόκρισης δανειοληπτών στο κάλεσμα των τραπεζών να διευθετήσουν τις οφειλές τους ακόμα και αν το προτεινόμενο «κούρεμα» φθάνει το 80%. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Eurobank, η οποία απέστειλε 90.144 επιστολές σε αντίστοιχους δανειολήπτες και από αυτούς θετικά απάντησαν μόλις 5.363 δανειολήπτες, δηλαδή μόλις το των οφειλετών. Το κάλεσμα της τράπεζας έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης δανειοληπτών, των οποίων οι οφειλές επρόκειτο να μεταβιβαστούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούσε δάνεια που είχαν ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο Zenith, στο οποίο περιλαμβάνονταν κυρίως ληξιπρόθεσμες οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες.

Με τις επιστολές αυτές οι πελάτες ενημερώνονταν για την πρόθεση της τράπεζας να προχωρήσει σε πώληση του εν λόγω χαρτοφυλακίου και καλούνταν να επικοινωνήσουν προκειμένου να διευθετήσουν οριστικά την οφειλή τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Στους όρους αυτούς περιλαμβάνονταν και απομείωση, δηλαδή «κούρεμα» της οφειλής σε ποσοστό έως 80% κατά μέσον όρο. Σημειώνεται ότι οι επιστολές αυτές ήταν η τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας που έκανε η τράπεζα, καθώς είχε προηγηθεί γραπτή επικοινωνία άλλες τρεις φορές. Παρά το γεγονός ότι από τους 90.144 δανειολήπτες, οι 85.000 επιβεβαίωσαν ότι παρέλαβαν τις σχετικές επιστολές, μόλις οι 5.363 ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόταση της τράπεζας και αποδέχθηκαν την προτεινόμενη ρύθμιση.

Υπενθυμίζεται ότι και στο πρώτο πακέτο δανείων καταναλωτικής πίστης, με την επωνυμία Eclipse, που είχε πωλήσει η Eurobank τo 2017, είχαν αποσταλεί επίσης 120.000 αντίστοιχες επιστολές με τις οποίες καλούνταν οι δανειολήπτες να ρυθμίσουν οριστικά τη οφειλή τους, με επίσης σημαντικό «κούρεμα» που έφτανε έως και το 90%.

Στην επικοινωνία εκείνη από τους 120.000 παραλήπτες επιστολών ανταποκρίθηκε και προσήλθε να διευθετήσει την οφειλή του ένα ποσοστό μόλις 2%.

Σε μονοψήφιο ποσοστό ήταν η ανταπόκριση και στην περίπτωση του χαρτοφυλακίου Earth λίγο πριν από τη μεταβίβασή του από την Εθνική Τράπεζα. Από το σύνολο των 200.000 δανειοληπτών που είχαν λάβει τη σχετική επιστολή μόλις 8.000-10.000 είχαν ανταποκριθεί, δηλαδή ποσοστό 5%.

Η ανάληψη του δανείου από ξένο fund σημαίνει ότι το δάνειο φεύγει πλέον από το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας και κάτοχος είναι ο αγοραστής, ο οποίος διαμορφώνει την πολιτική για την ανάκτηση των οφειλομένων ανάλογα με τη δική του στρατηγική. Το γεγονός ότι το «κούρεμα» που προτείνεται συνήθως από τις τράπεζες είναι γενναιόδωρο, δεν σημαίνει ότι αυτό δεσμεύει και το fund, που μπορεί να ακολουθήσει πιο επιθετική πολιτική, διεκδικώντας μεγαλύτερο ποσό της οφειλής. Στις περιπτώσεις που η στρατηγική του είναι μακροπρόθεσμη και ανάλογα με την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη, μπορεί να προτείνει μια ρύθμιση με σταδιακές καταβολές δόσεων. Αντίστοιχα μπορεί να επιδιώξει ταχεία εξόφληση του ποσού, καταφεύγοντας σε όλες τις νομικές ενέργειες (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμούς), έτσι ώστε να ανακτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσό από τα οφειλόμενα.

Οι τιμές στις πωλήσεις δανείων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα από τις ελληνικές τράπεζες είναι χαμηλές και δεν ξεπερνούν το 6% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου, δηλαδή της αξίας του δανείου χωρίς τους τόκους, γεγονός που επιτρέπει ευελιξία και στα προτεινόμενα «κουρέματα». Σε κάθε περίπτωση το fund θα πρέπει να επιτύχει τουλάχιστον να ανακτήσει την επένδυσή του, συν το κόστος που συνεπάγεται η δραστηριότητά του και φυσικά ένα εύλογο κέρδος.


Πηγή