Αναθεώρησε ελαφρώς προς τα πάνω, από το 1,4% στο 1,5%, την εκτίμησή της για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2017 η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με χθεσινή της ανακοίνωση, καθώς η καταναλωτική δαπάνη αποδείχθηκε τελικώς υψηλότερη από την αρχική εκτίμηση.

Σε αντίθετη –πτωτική– κατεύθυνση κινήθηκε, ωστόσο, η εκτίμηση για τις επενδύσεις.

Η καταναλωτική δαπάνη, σε όρους όγκου, παρουσίασε τελικά αύξηση κατά 0,6% σε σχέση με το 2016, έναντι μείωσης 0,2% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάρτιο του 2018. Ειδικότερα, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,9%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για μείωση κατά -0,2%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του 2017 σε όρους όγκου παρουσίασαν αύξηση κατά 7,1% σε σχέση με το 2016, έναντι αύξησης 7,2% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση.

Η εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε όρους όγκου παρέμεινε αμετάβλητη. Παρουσίασαν αύξηση 6,8% σε σχέση με το 2016. Από την άλλη πλευρά, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (επενδύσεις) εμφανίζεται να έχει αυξηθεί κατά 9,1% το 2017 στην τελευταία αυτή εκτίμηση, ενώ στην προηγούμενη κατά 15,7%.

Για τη φετινή χρονιά, η κυβέρνηση έχει προβλέψει στον προϋπολογισμό του 2019 ρυθμό ανάπτυξης 2,1%. Ωστόσο, αναλυτές προβληματίζονται για το δ΄ τρίμηνο και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να κινηθεί τελικά σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, κάτω από 2%.

Για το 2019 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,5%. Το ΔΝΤ εκτίμησε πρόσφατα, στο πλαίσιο της έκθεσής του World Economic Outlook, ρυθμό ανάπτυξης 2,4% για το 2019, αλλά κατέβασε τον πήχυ στο 1,2% για το 2023.


Πηγή