Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών, προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας έγινε γνωστό πως ο ειδικός διαδικτυακός τόπος για θέματα προσωπικού Τ.Α Α ( https://aftodioikisi.ypes.gr/ ) θα ανοίξει ξανά μέχρι την Πέμπτη, 25-4-2019 και ώρα 15.00’, για τους φορείς που δεν προέβησαν στην ανάρτηση του σχετικού αρχείου xls
(POLYETES2023_) μέχρι τις 16-4-2019. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι αρχεία φορέων που έχουν αποσταλεί σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου μετά το κλείσιμο του τόπου στις 16-4-2019 δεν θα ληφθούν υπόψη,
αλλά θα πρέπει να υποβληθούν στον τόπο μέχρι τις 25-4-2019. Η εν λόγω άτυπη παράταση
αποτελεί την τελευταία και τυχόν αρχεία που θα αποσταλούν μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής
με οποιοδήποτε τρόπο (e-mail, fax, ταχυδρομείο) δεν θα ληφθούν υπόψη.

 


ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΥΠΟΒΟΛΗΣ, 2020-2023


Πηγή