Σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΒ, οι μη μισθολογικές δαπάνες που προορίζονται για την παροχή δημοσίων αγαθών όπως η παιδεία, η υγεία, η άμυνα και η δικαιοσύνη, είναι πέντε μονάδες του ΑΕΠ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι υψηλοί φόροι των μνημονίων δεν είχαν καμία ανταποδοτικότητα στο κοινωνικό σύνολο. Το αντίθετο μάλιστα, οι υπηρεσίες κατέρρευσαν με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται ολοένα και περισσότερο οι πολίτες της χώρας, κυρίως οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ, οι μη μισθολογικές δαπάνες που προορίζονται για την παροχή δημοσίων αγαθών όπως η παιδεία, η υγεία, η άμυνα και η δικαιοσύνη είναι πέντε μονάδες του ΑΕΠ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οπως επισημαίνεται στο οικονομικό δελτίο του ΣΕΒ, «ο πραγματικός δείκτης ευημερίας μιας χώρας έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την ποιότητα και την ποσότητα των δημόσιων αγαθών που παρέχει στους πολίτες της. Οταν υπερφορολογείς την εργασία και τις επιχειρήσεις χωρίς να επιστρέφεις αντίστοιχου επιπέδου δημόσια αγαθά, δημιουργείται μια μη βιώσιμη σχέση μεταξύ οικονομίας, πολιτών και κράτους».

Αντίθετα, έχουμε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση, ως ποσοστό του ΑΕΠ, και σε φόρους και σε εισφορές, από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με τα συνολικά μας έσοδα να είναι κατά περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα.

Αν και μαζεύουμε περισσότερα έσοδα, γιατί έχουμε να πληρώσουμε περισσότερους τόκους, υψηλότερες συντάξεις και κοινωνικές παροχές σε χρήμα, αντίθετα δεν ξοδεύουμε για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και παιδείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AMECO για το 2017 που επικαλείται ο ΣΕΒ, τα συνολικά έσοδα στην Ελλάδα ανέρχονται σε 48,8% του ΑΕΠ έναντι 44,9% του ΑΕΠ στην Ε.Ε.-«28», με τα φορολογικά έσοδα να διαμορφώνονται στο 27,5% του ΑΕΠ έναντι 26,5% του ΑΕΠ στην Ε.Ε.-«28» και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στο 14,6% του ΑΕΠ, έναντι 13,3% του ΑΕΠ στην Ε.Ε.-«28».

Τα λοιπά έσοδα ανέρχονται σε 6,7% του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι 5% του ΑΕΠ στην Ε.Ε.-«28», με τα έσοδα στην Ελλάδα να περιλαμβάνουν και εισροές κοινοτικών κονδυλίων ύψους 2,4% του ΑΕΠ.

Υψηλότερα φορολογικά έσοδα παρουσιάζουν έξι χώρες και συγκεκριμένα η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία, και ακολουθούν το Βέλγιο, η Γαλλία η Ιταλία.

Επικαλούμενος πρόσφατη εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών πως η παραοικονομία στη χώρα φτάνει τα 35 δισ., ο ΣΕΒ σημειώνει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη εξορθολογισμού των φόρων και εντατικοποίησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Μάλιστα, ο ΣΕΒ εκτιμά ότι μεσοπρόθεσμα υπολογίζεται ότι είναι εφικτή μια μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 2%-2,5% του ΑΕΠ, διότι έτσι επιστρέφουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν 18 κράτη-μέλη με χαμηλότερη του μέσου όρου φορολογική επιβάρυνση.

Οπως επισημαίνει το δελτίο, η μείωση των συντελεστών των φόρων και εισφορών θα έχει ως αποτέλεσμα:

(α) Την αύξηση των επενδύσεων και της οικονομικής δραστηριότητας και

(β) την άμβλυνση των κινήτρων για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, αδήλωτη εργασία κ.ο.κ. Και οι δύο αυτές επιδράσεις θα οδηγήσουν σε αύξηση των φορολογικών εσόδων.


Πηγή