Σύμφωνα με το Α.Π.2728/12.04.2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA)
δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:

ERA/AD/2019/002 – Call for applications for a post of Administrator (HR Officer) in the Resources and Support Unit (AD6)

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.era.europa.eu

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ανωτέρω Οργανισμό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], μέχρι την 7 η Μαΐου 2019.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ


Πηγή