Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΠαπάγουΧολαργού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ βάσει:

α) της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ /489678/ 20065/ 1687/528 (ΦΕΚ 4478/B΄/9-10-2018), περί έγκρισης κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2018 – 2019 και
β) της υπ’ αριθ. 24/2018 απόφασης Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ, για προγραμματισμό προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με ωριαία αποζημίωση για οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να λειτουργήσει τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και με συνολικό αριθμό προσληφθέντων έξι (6) γυμναστών-στριών με τις παρακάτω ειδικότητες:

1) Μια (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Ποδόσφαιρο και εμπειρία στην προπόνηση Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, για τη δημιουργία νέων τμημάτων.
2) Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Αντισφαίρισης και εμπειρία στην προπόνηση και οργάνωση Ακαδημιών Tένις.
3) Μια (1) θέση με ειδικότητα Καλαθοσφαίρισης και εμπειρία στην προπόνηση και οργάνωση Ακαδημιών Μπάσκετ, για τη δημιουργία νέων τμημάτων.
4) Μια (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Oρχηστρικής.
5) Μία (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών.
6) Μια (1) θέση Π.Φ.Α. με ειδικότητα Πάλης και γνώσεις – εμπειρία στην εκπαίδευση και οργάνωση τμημάτων Πολεμικών Τεχνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Πηγή