Το ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει 10 Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», περιόδου 2018-2019 και τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τις εξής ειδικότητες:

α) Πέντε (5) Π.Φ.Α. με ειδικότητα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού ή παραδοσιακών χορών ή ρυθμικής γυμναστικής ή σχολικού Αθλητισμού β) Ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίριση γ) Ένας (1) ΠΦΑ με ειδικότητα χειροσφαίρισης δ) Ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα πετοσφαίρισης ε) Ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού και στ) Ένας (1) ΠΦΑ με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α με τη συγκεκριμένη ειδικότητα θα ανατεθεί σε Π.Φ.Α. με κατεύθυνση σπουδών ή προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ


Πηγή