Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών (έως τριάντα τέσσερα -34- ημερομίσθια) και δύο (2) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών (έως εξήντα – 60 – ημερομίσθια), για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για την Π.Ε. Φθιώτιδας.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Επιπλέον, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΑΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


Πηγή