Ο δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη έως 13 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως 8 µήνες µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ


Πηγή