Ο Δήμος Αρριανών ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) εργατών/Εργατριών γενικών καθηκόντων με τετράμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση αναγκών πυροπροστασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Πηγή