Το ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Νηπιαγωγού και ενός Φυσιοθεραπευτή έως 31/7/19.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ


Πηγή