Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων για την Οργανική Μονάδα Έδρας Βέροια έως 31/12/2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ


Πηγή