Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής «ΚΔΕΜ»  ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 3 συνολικά άτομα για την κάλυψη αναγκών της.

Ειδικότητες: Δάσκαλος φωτογραφίας, Δάσκαλος Χορωδίας, Δάσκαλος Μουσικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ


Πηγή