Η ΚΕΠΑΠ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια
του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2018-2019, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως 8 µήνες, συνολικό αριθµό 30 ατόµων, γυµναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων και ειδικότητες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Πηγή