Σε προσλήψεις 316 ατόμων προχωρούν 34 δήμοι σε όλη τη χώρα, μέσω προκηρύξεων που έχουν εκδοθεί τις προηγούμενες μέρες. Δείτε αναλυτικά στην aftodioikisi.gr τις θέσεις που έχουν ανοίξει κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους ή διαβάζοντας αναλυτικά τα στοιχεία για την υποβολή δηλώσεων.

Συγκεκριμένα:

1)Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Λέσβου

2)Προσλήψεις 8 ατόμων στο δήμο Ξάνθης

3)Πρόσληψη περιβαλλοντολόγου στο Δ. Θεσσαλονίκης

4)Πρόσληψη ιστορικού στο δήμο Ήλιδας

5)Προσλήψεις 8 ατόμων στο δήμο Λέσβου

6)Προσλήψεις 2 ατόμων στο δήμο Καρπενησίου

7)Προσλήψεις εργατών στο δήμο Νάουσας

8)Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Ρήγα-Φεραίου

9)Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Ελληνικού-Αργυρούπολης

10)Προσλήψεις 5 ατόμων στο δήμο Αγρινίου

11)Προσλήψεις 12 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Διονύσου

12)Προσλήψεις κοινωνικών επιστημόνων στη Λάρισα

13)Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Γρεβενών

14)Προσλήψεις 65 ατόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής

15)Προσλήψεις 11 ατόμων στο Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης

16)Προσλήψεις 4 ατόμων στη Νάξο

17)Προσλήψεις 2 ατόμων στο δήμο Κω

18)Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δ. Αλίμου

19)Προσλήψεις 15 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Πατρέων

20)Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης

21)Πρόσληψη νοσηλευτή στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού

22)Προσλήψεις 11 ατόμων στο δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

23)Προσλήψεις 4 ατόμων στο δήμο Πειραιά

24)Προσλήψεις 4 ατόμων στο δήμο Θήρας

25)ΝΠΔΔ:«Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Αγίας Παρασκευής»: Πρόσληψη 65 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δ. Αγίας Παρασκευής» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), ετήσιας διάρκειας με την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2018-2019, συνολικά εξήντα πέντε (65) ατόμων Καθηγητών μουσικών οργάνων και Εικαστικών-Καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά-χοροί-θέατρο-μοντέρνες τέχνες) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΠΕ Δάσκαλοι Ζωγραφικής, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

3ΠΕ Δάσκαλοι Γλυπτικής, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΠΕ Δάσκαλος Χαρακτικής, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΔΕ Δάσκαλος Κοσμήματος, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

2ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Δάσκαλοι Υποκριτικής-Ηθοποιοί, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Ιστορίας Τέχνης, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΤΕ Δάσκαλος Φωτογραφίας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνοθέτης, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΠΕ Αρχιτέκτονας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

2 Καθηγητές Χορού, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνογράφος, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Χορογράφος, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Ενδυματολόγος, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Όμποε, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

14 Καθηγητές Πιάνου-Αρμόνιου, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

3 Καθηγητές Θεωρίας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Παιδικής Χορωδίας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

2 Καθηγητές DRUMS/Κρουστών, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

4 Καθηγητές Κιθάρας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

3 Καθηγητές Ηλεκτρικής Κιθάρας/Μπάσου, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

3 Καθηγητές Βιολιού, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Βιολοντσέλου, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Κόρνου, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Τρομπέτας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

2 Καθηγητές Παραδοσιακών Οργάνων/Μπουζούκι, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

2 Καθηγητές Σαξόφωνου, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Κλαρινέτου, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

2 Καθηγητές Φωνητικής/Μονωδίας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής

1 Καθηγητής Μουσικής Προπαίδειας, ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΑΠ», Αγία Παρασκευή Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή Εταιρεία Ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.), Αιγαίου Πελάγους και Τέρμα Νότου, Τ.Κ. 153 42, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή email δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6002223 (09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ) & για την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, στα τηλ.: 210 6002223 & 210 6546488 (για το Ωδείο) και 210 6016626 (για τα Εργαστήρια Τέχνης) καθημερινά, (εργάσιμες ημέρες 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-01-2019 έως και 21-01-2019

26) Δήμος Διονύσου: Πρόσληψη 12 ατόμων

Ο Δήμος Διονύσου που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Αττικής, για την υλοποίηση του Προγράμματος «Άθληση για Όλους 2018-2019» της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας με ωριαία αποζημίωση, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς, Άγιος Στέφανος Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στον Αθλητισμό, Τουρισμό και Περιβάλλον, Άγιος Στέφανος Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στα Βάρη, Άγιος Στέφανος Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Πάλη, Άγιος Στέφανος Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στα ΑΜΕΑ-Ειδική Αγωγή, Άγιος Στέφανος Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στη Χειροσφαίριση, Άγιος Στέφανος Αττικής

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Προπόνηση αποκατάστασης σε μυοσκελετικές κακώσεις & παθήσεις, Άγιος Στέφανος Αττικής

4ΠΕ Φ. Αγωγής ανεξαρτήτου ειδικότητας, Άγιος Στέφανος Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή Εταιρεία Ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Διονύσου, Κεντρικό Δημαρχείο, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2030600 & 2132030627 (αρμόδια κ. Ε. Κυριακάκου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-01-2019 έως και 23-01-2019, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

27) ΝΠΔΔ:«Περιβάλλον-Αθλητισμός-Πολιτισμός Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης »: Πρόσληψη 11 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Περιβάλλον-Αθλητισμός-Πολιτισμός Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης» (ΠΕ.Α.Π.), που εδρεύει στην Πεύκη της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από 01-02-2019 έως και 31-07-2019, συνολικά έντεκα (11) ατόμων Καλλιτεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Καθηγητής Χορού, ΠΕ.Α.Π. Πεύκη Αττικής

5 Καθηγητές  Πιάνου, ΠΕ.Α.Π. Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Κιθάρας, ΠΕ.Α.Π. Πεύκη Αττικής

2 Καθηγητές Βιολιού, ΠΕ.Α.Π. Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Ανωτέρων Θεωρητικών, ΠΕ.Α.Π. Πεύκη Αττικής

1 Καθηγητής Φλάουτου, ΠΕ.Α.Π. Πεύκη Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (χορηγείται από το ΠΕ.Α.Π.) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον-Αθλητισμός-Πολιτισμός Δ. Λυκόβρυσης-Πεύκης» (ΠΕ.Α.Π.), Ελ. Βενιζέλου 15Α, Τ.Κ. 151 21, Πεύκη Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-01-2019 έως και 20-01-2019 (13.00μ.μ.-15.00μ.μ.)

28) Δήμος Θήρας (Σαντορίνης): Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Θήρας (Σαντορίνης) που εδρεύει στα Φηρά Σαντορίνης της ΠΕ Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ5 Τεχνικοί Δομικών Έργων, Δ. Θήρας, Φηρά Σαντορίνης Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΥΕ14 Εργατών Γ. Καθηκόντων, Δ. Θήρας, Φηρά Σαντορίνης Κυκλάδων Ν. Αιγαίου

1ΥΕ14 Εργατών Γ. Καθηκόντων, Ν. Θηρασία Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Θήρας, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας & ΤΠΕ, Φηρά, Τ.Κ. 847 00, Θήρα Κυκλάδων Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Κορωνιού Μαρίας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22863 60141 & 22863 60146

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-01-2019 έως και 18-01-2019

29) Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από 01-02-2019 έως και 31-12-2019, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού/Διοίκησης [HR/Admin. Manager], ΚΟ.Δ.Ε.Π. Πειραιάς Αττικής

1 Κοινωνικός Επιστήμονας  [Social Scientist], ΚΟ.Δ.Ε.Π. Πειραιάς Αττικής

1 Οδηγός/ Βοηθός Επόπτη Φιλοξενίας [Driver/ Accommodation Supervisor’s assistant] ΚΟ.Δ.Ε.Π. Πειραιάς Αττικής

1 Διερμηνέας Αραβικών [Arabic Interpreter], ΚΟ.Δ.Ε.Π. Πειραιάς Αττικής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.),  Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11, Τ.Κ. 185 31, Πειραιάς.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 4101947, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες (10.00π.μ.- 15.00μ.μ.), (αρμόδια κ. Καραπιπερίδου Χαρά).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-01-2019 έως και 18-01-2019 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

30) Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας: Πρόσληψη 11 ατόμων

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, που εδρεύει στο Κερατσίνι της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (με αντίτιμο)του Δήμουανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έντεκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Κολύμβηση & Άδεια Ναυαγοσωστικής, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Κολύμβηση, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου Αττικής

3ΤΕ Νοσηλευτές, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου Αττικής

2ΔΕ Χειριστές Η/Υ, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου Αττικής

1ΔΕ Ναυαγοσώστης, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου Αττικής

2ΥΕ Φύλακες, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου Αττικής

1ΥΕ Καθαριστής-τρια, Δημοτικό Κολυμβητήριο Κερατσινίου Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ελ. Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 187 56, Κερατσίνι Πειραιά Αττικής, (υπόψη κ. Δάϊου Δέσποινας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2074639. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-01-2019 έως και 18-01-2019

31) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καρδίτσας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)Καρδίτσας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Μηχανολόγος-Μηχανικός, ΔΕΥΑ Καρδίτσας Θεσσαλίας

1ΠΕ Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός, ΔΕΥΑ Καρδίτσας Θεσσαλίας

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή), ΔΕΥΑ Καρδίτσας Θεσσαλίας

2ΔΕ Υδραυλικοί, ΔΕΥΑ Καρδίτσας Θεσσαλίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Καρδίτσας, Τμήμα Προσωπικού, 3ο χλμ Καρδίτσας-Τρικάλων, Τ.Κ. 431 31, Καρδίτσα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Νάτση Ηλία).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24410 71711.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-01-2018 έως και 18-01-2018

32) Δήμος Πατρέων: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δήμος Πατρέων, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας Δ. Ελλάδαςγια την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018- 2019 του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας έως και 31-07-2019 με ωριαία αποζημίωση (αποκλειστικά με αντίτιμο), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

8ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στις Αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων ή αεροβικής ή γυμναστικής ή άσκησης σε γυμναστήρια (με γνώσεις & προϋπηρεσία σε προγράμματα της Γ.Γ.Α. που να γνωρίζουν υποχρεωτικά ορθοσωμική, βάρη, aerobic, pilates)

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στον Κλασικό Αθλητισμό

1ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στο Ποδόσφαιρο

5ΠΕ Φ. Αγωγής με ειδικότητα στην Ειδική Αγωγή.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πατρέων, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Μαιζώνος & Βότση, Ισόγειο, Τ.Κ. 262 21, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2610 342270 και 2160 313404, (09.00π.μ. έως 13.00μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-01-2019 έως και 21-01-2019

33) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.), που εδρεύει στη Νάξο της ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων-Ναξιώτικο Καρναβάλι 2019 στο Δήμο, ανακοινώνει τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 20-03-2019, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ΔΗΚΕΔΝΑ, Χώρα Νάξου, Νάξος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.), Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 843 00, Νάξος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Γιακουμή Χριστίνας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22853 60136.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-01-2019 έως και 21-01-2019 (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

34) Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου»: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου», που εδρεύει στον Άλιμο της ΠΕ Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της Δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής- Περίοδος 2018-2019» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΤΕ Προσχολικής Αγωγής, για την στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Παιδικών Σταθμών Αλίμου, Άλιμος Αττικής

3ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι, για την στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Παιδικών Σταθμών Αλίμου, Άλιμος Αττικής

Οι επιλεγέντες-είσες θα πρέπει να προσκομίσουν με την επιλογή τους Πιστοποιητικό Υγείας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου», Θουκυδίδου 73 , Τ.Κ. 174 55, Άλιμος Αττικής, (υπόψη κ. Γιαννιά Χάρη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας Προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9836648, (εσωτ. 230).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-01-2019 έως και 23-01-2019


Πηγή