Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων για την καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


Πηγή