Ο δήμος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 60 εργατών καθαριότητας (ΥΕ) που θα απασχοληθούν στην υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου για δύο μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


Πηγή