Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 καθηγητών για την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων που εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΦΩΚΑ» στη Θεσσαλονίκη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ


Πηγή