Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων (ΤΕ Ναυτικών, ΔΕ Τεχνικών/ειδ. Χειριστές ηλεκτροκίνητων γερανών, ΔΕ Τεχνικών/ειδ. Χειριστές μηχανοκίνητων γερανών & λοιπών μηχ/των) με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ


Πηγή