Το ΙΕΚ Γαλαξιδίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου (ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΙΕΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ


Πηγή