Ο δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πλήρωση μίας (01) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου , ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών . Το αντικείμενο του Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου είναι σε θέματα που αφορούν τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης των έργων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ


Πηγή