Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Πηγή