Τον σημαντικό ρόλο της μαθητείας διεθνώς, για τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση, αλλά και την υποστήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που επιβάλλουν η παγκοσμιοποίηση, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι δημογραφικές μεταβολές, ανέδειξε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με πρωτοβουλία του ΣΕΒ. Σε αυτή συμμετείχαν εμπειρογνώμονες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (ΙΟΕ) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), με εξειδίκευση και τεχνογνωσία στα θέματα της μαθητείας, οι οποίοι και παρουσίασαν σύγχρονα εργαλεία, επιτυχημένες πολιτικές και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο.

Οπως τονίστηκε αρχικά, η Ελλάδα καταλαμβάνει την υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. όσον αφορά την αναντιστοιχία δεξιοτήτων. Η συμμετοχή των νέων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι χαμηλή. Ακόμα, όμως, και για όσους ακολουθούν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδρομή, η ένταξη στην αγορά εργασίας συνιστά σημαντική πρόκληση.

Ειδικότερα, στη συνάντηση η εκπρόσωπος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (IOE), Agustina Morni, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, τη σημασία της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη λήψη αποφάσεων για τη διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου, ενώ ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), Ashwani Aggarwal, αναφέρθηκε στην εργαλειοθήκη του ILO για τη μαθητεία, με σημεία αιχμής τον ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, το συνεκτικό ρυθμιστικό πλαίσιο και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης καθώς και της διασύνδεσης με άλλα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η εκπρόσωπος του Διεθνούς Δικτύου για τη Μαθητεία (GAN), Anna Gallet, ανέλυσε τον ρόλο του δικτύου και τη συμβολή του στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για ενίσχυση όλων των μορφών μάθησης με βάση την εργασία και στην υποστήριξη πολιτικών για τη δημιουργία ευνοϊκότερου πλαισίου για τη μαθητεία.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης (ΕΖΑ) σε συνεργασία με το Ελληνο-γερμανικό Επιμελητήριο (ΑΗΚ), η οποία αφορά την υλοποίηση προγράμματος μαθητείας για την ειδικότητα ζυθοποιού-βυνοποιού.


kathimerini.gr