Τη δυνατότητα ανάκτησης των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων τους που έχουν καταθέσει στην εφορία, πληρώνοντας τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, ανάλογα με τη χρήση που προτίθενται να κάνουν, έχουν και φέτος οι φορολογούμενοι, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών θεσπίζει και για το έτος 2019 τη δυνατότητα άρσης ακινησίας οχημάτων για ένα μήνα, για τρεις μήνες ή μέχρι το τέλος του έτους ως εξής:

• Οι φορολογούμενοι που θα πάρουν πίσω τις πινακίδες τους για ένα μήνα θα πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2 μηνών, ήτοι τα 2/12 του ετήσιου τέλους.

• Οσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους για τρεις μήνες θα καταβάλουν τέλη τεσσάρων μηνών (4/12 του ετήσιου τέλους).

• Τέλος, όσοι θέλουν να άρουν την ακινησία του οχήματός τους για όλο το διάστημα έως το τέλος του χρόνου θα καταβάλουν τα τέλη για το διάστημα που αντιστοιχεί έως το τέλος του χρόνου προσαυξημένα κατά δύο μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν την αρμόδια ΔΟΥ, όπου έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους και την άδεια κυκλοφορίας, και να υποβάλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά: βεβαίωση ακινησίας, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας και ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών, αυθημερόν οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν τις πινακίδες του οχήματός τους και δήλωση άρσης ακινησίας, για να το κυκλοφορούν.

Επίσης, με την ίδια τροπολογία διαγράφονται τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων Ε9.

Επίσης, καθορίζεται νέα προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων.

Ετσι, αντί για την προθεσμία των 30 ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου, οι μεταβολές θα μπορούν να δηλωθούν εμπρόθεσμα έως το τέλος Μαΐου του επόμενου έτους από αυτό της μεταβολής.

Ολοι οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν το Ε9 χωρίς πρόστιμα έως τη δημοσίευση της τροπολογίας στο ΦΕΚ.

Τυχόν πρόστιμα που εκκρεμούν για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 παραγράφονται. Ωστόσο, δεν διαγράφονται πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί και δεν επιστρέφονται πρόστιμα που έχουν καταβληθεί.


kathimerini.gr