Ανησυχητικά υψηλά, στο 18,2% του εργατικού δυναμικού, αναμένεται να διαμορφωθεί το ποσοστό ανεργίας και το 2019, παρά τη συνέχιση της ανοδικής τάσης στην απασχόληση, με ετήσιο ρυθμό που εκτιμάται πως θα κλείσει στο 1,4%.

Μεγάλες διαστάσεις μάλιστα εκτιμάται πως θα διατηρήσει το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων», ένα πρόβλημα που εμφανίστηκε στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία και μεγεθύνθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Με στόχο την ανάσχεση του «brain drain», στο υπουργείο Εργασίας έχουν σχεδιάσει προγράμματα επανένταξης στην αγορά εργασίας πτυχιούχων νέων. Καθώς μάλιστα οι διέξοδοι στον ιδιωτικό τομέα είναι περιορισμένες, στα προγράμματα προβλέπεται απασχόληση και στο Δημόσιο.

Ηδη, χθες, αναρτήθηκε από τον ΟΑΕΔ ο προσωρινός πίνακας κατάταξης με τους ωφελουμένους του ειδικού προγράμματος απασχόλησης που αφορά την πρόσληψη 5.500 πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, για 12 μήνες, με όρους πλήρους απασχόλησης, σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

Για το 2018, η ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί στο 19,6%, καθώς βαίνει μειούμενη ταχύτερα από την αύξηση της απασχόλησης. Τους τελευταίους μήνες του 2018 υπήρξε επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης, έναντι του 2017, με αποτέλεσμα να εκτιμάται πως θα κλείσει στο τέλος του 2018 στο 1,3%, έναντι 1,5% στο τέλος του 2017.

Οσο για το 2019, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, στο 18,2%, παρουσιάζοντας στο τέλος του έτους ποσοστά της τάξης του 16,7%. Αντίστοιχα, η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,4%. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, το πραγματικό ποσοστό της ανεργίας είναι πάνω από 25% (συνυπολογίζοντας σε αυτό τις κατηγορίες των αποθαρρυμένων ανέργων αλλά και των υποαπασχολουμένων), ενώ θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, δηλαδή κάτω του 10%, μετά το 2030, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομία θα παρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ολόκληρη την επόμενη δεκαετία.

Για τους πρώτους μήνες του έτους, πάντως, στο υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ έχουν σχεδιάσει 3 νέα προγράμματα, για 16.000 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 90 εκατ.

Το πρώτο αφορά την κατάρτιση, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση 3.000 νέων ανέργων, ηλικίας 24-29 ετών, σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού. Το πρόγραμμα έχει στόχο τη στήριξη ανέργων απόφοιτων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Παράλληλα θα υλοποιηθεί στοχευμένη κατάρτιση και πιστοποίηση 3.000 ανέργων θεωρητικών σπουδών, ηλικίας 22-29 ετών, σε κλάδους αιχμής. Η τρίτη δράση επαγγελματικής ενδυνάμωσης (κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση) 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29, αφορά τους τομείς της αγροδιατροφής, της μεταποίησης και της κυκλικής οικονομίας και αναφέρεται σε άνεργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


kathimerini.gr