Το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη εκατόν ογδόντα (180) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Δείτε την απόφαση εδώ.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΠΙΔ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΥΠΕΣ


Πηγή