Μεταξύ 5 και 6 δισεκατομμύρια ευρώ ή από 2,9% έως 3,5% του ΑΕΠ υπολογίζεται ο συνολικός αντίκτυπος του ναυτικού τουρισμού στην ελληνική οικονομία καταδεικνύοντας την ευρωστία του αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης του. Και όπως προκύπτει η συνεισφορά του yachting στην οικονομία εμφανίζεται 33% υψηλότερη  από αυτή της κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για τον Ναυτικό Τουρισμό, στον οποίο συγκαταλέγει τόσο τον τομέα του yachting όσο και της κρουαζιέρας και της ακτοπλοΐας, έχει άμεση οικονομική επίδραση 2,28 δισεκατομμύρια ευρώ ή 1,3% του ΑΕΠ με άμεση απασχόληση 22.500 θέσεις εργασίας. Μαζί με τις άμεσες επιδράσεις σε απασχόληση και υποστηρικτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που σχετίζονται με τον ναυτικό τουρισμό η συνεισφορά του ανεβαίνει στα 5,01 δισ. με βάση τις προβολές του ΙΟΒΕ (πολλαπλασιαστής 2,2) και στα 6,04 δισ. με βάση αυτές του ΚΕΠΕ (x2.65)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICOMIA που επικαλείται το ΙΝΣΕΤΕ για το Yachting υπάρχουν 170.052 σκάφη εκ των οποίων τα 125.137 ανήκουν στην κατηγορία των πλαστικών σκαφών περιλαμβανομένων και των σκαφών με εξωλέμβια μηχανή, ήτοι 74%. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία είναι τα φουσκωτά τα οποία ανέρχονται σε 21.400, αντιπροσωπεύοντας το 13% των σκαφών της Ελλάδας. Η συνολική οικονομική επίδραση από τις πωλήσεις σκαφών, μηχανών, αξεσουάρ και θαλάσσιου εξοπλισμού σκαφών υπολογίζεται στα 17,2 εκατ. Το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελούν οι πωλήσεις των μηχανοκίνητων σκαφών με εσωτερική μηχανή αξίας 7,7 εκατ., ακολουθεί η κατηγορία των αξεσουάρ και του θαλάσσιου εξοπλισμού με συνεισφορά 5 εκατ. και οι πωλήσεις φουσκωτών σκαφών με € 3,4 εκατ. Όσον αφορά τις δαπάνες ιδιοκτησίας και χρήσης σκαφών έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς έδειξε την μέση ετήσια δαπάνη ανά σκάφος στα 34.307 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 4.060 ιστιοπλοϊκά και επιπλέον 13.445 μηχανοκίνητα σκάφη, συνολικά 17.505 σκάφη (Icomia 2015) με έξοδα όπως αναλύεται παραπάνω, ο ετήσιος οικονομικός αντίκτυπος ανά ιδιοκτησία και χρήση σκαφών εκτιμάται σε 600 εκατ.

Στην Κρουαζιέρα και με βάση στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA) το σύνολο των οικονομικών μεγεθών από τη δραστηριότητα κρουαζιέρας στην Ελλάδα εκτιμάται στα 489 εκατομμύρια για το 2015. Από το σύνολο αυτό, οι δαπάνες των επιβατών στην Ελλάδα εκτιμώνται σε 324 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 66% του συνόλου. Αυτά τα ποσά περιλαμβάνουν εκδρομές στα λιμάνια ελλιμενισμού, κρατήσεις σε ξενοδοχεία, πιθανά αεροπορικά ταξίδια, ψώνια κλπ. Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει για το 2015 συνολικές δαπάνες τουριστών κρουαζιέρας 503 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων δαπανών αεροπορικής μετάβασης. Έτσι για το σκοπό της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος, δηλαδή 415 εκατ. για τις δαπάνες επιβατών. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία με βάση στοιχεία της CLIA είναι οι προμήθειες των πλοίων συνολικού κόστους 159 εκατ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν τη λειτουργία των κρουαζιερόπλοιων και περιλαμβάνουν τα αγαθά που καταναλώνονται επί του σκάφους, τις προμήθειες σε πρακτορεία ταξιδιών, τα καύσιμα και τις χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες όπως η ασφάλιση, η διαφήμιση και άλλες υπηρεσίες.

Τέλος, για την ακτοπλοΐα επισημαίνεται πως ο συνολικός κύκλος εργασιών των τεσσάρων μεγάλων εταιρειών το 2016 ανήλθε σε € 718 εκατ. Πάνω από 58% του συνολικού κύκλου εργασιών προήλθε από την εγχώρια αγορά μεταφορών. Η συνολική άμεση απασχόληση στον τομέα της ακτοπλοΐας εκτιμάται σε 6.000 θέσεις εργασίας.                                                          

Ο συνολικός αντίκτυπος του Ναυτικού Τουρισμού στην ελληνική οικονομία:                                            

Κατηγορία

άμεση επίπτωση 

άμεση απασχόληση

Yachting     

€ 800 εκατ. 

11.500

Κρουαζιέρα       

€ 580 εκατ.  

5.000

Ακτοπλοΐα     

€ 900 εκατ.  

 6.000

Άμεση Επίπτωση

€ 2.280 εκατ.

22.500

Εμμεσο και Άμεσο αποτέλεσμα

(ΚΕΠΕ x2.65)    


€ 6.042 εκατ.

 

Ως ποσοστό του ΑΕΠ      

3,5%

          

Πηγή: inSETE,  «Συνθετική μελέτη για τον Ναυτικό Τουρισμό (yachting, κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα)»

 


Πηγή