Ενας κίνδυνος που έχει προκύψει και θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα είναι η ανταγωνιστική σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ συνταγματικής νομιμότητας και δημοσιονομικής σταθερότητας.

Η διάκριση των εξουσιών που ισχύει σε κάθε δημοκρατική χώρα συνοψίζεται ως εξής: Το Κοινοβούλιο ασκεί τη νομοθετική εξουσία μέσω των νόμων που ψηφίζει. Οι νόμοι ελέγχονται ως προς τη συνταγματικότητά τους από τη δικαστική εξουσία. Νόμοι που κρίνονται αντισυνταγματικοί δεν εφαρμόζονται από την εκτελεστική εξουσία. Αυτό το σχήμα της διάκρισης των εξουσιών ισχύει και για τη δημοσιονομική πολιτική, που από το 2009 μέχρι σήμερα, μέσω νόμων που ψηφίστηκαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο, έχει μειώσει τις πρωτογενείς δαπάνες κατά 37 δισ. ευρώ, σχεδόν 20% του σημερινού ΑΕΠ. Κάποιοι από αυτούς του νόμους έχουν ήδη κριθεί αντισυνταγματικοί από τη δικαστική εξουσία, ενώ εκκρεμούν ακόμα πολλές προσφυγές.

Προκύπτουν, λοιπόν, κάποια εύλογα ερωτήματα για τις συνέπειες της συνταγματικής συμμόρφωσης της δημοσιονομικής πολιτικής. Τι συμβαίνει όταν το δημοσιονομικό βάρος της συμμόρφωσης υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες του προϋπολογισμού; Και πώς θα πρέπει να καλυφθεί αυτό το βάρος; Με νέο δανεισμό και αύξηση του δημόσιου χρέους ή με αντισταθμιστικά μέτρα που θα επιβαρύνουν άλλες κοινωνικές ομάδες και κινδυνεύουν να κριθούν και αυτά αντισυνταγματικά; Ή μήπως να επιμείνουμε στη συνταγματικότητα με κάθε κόστος, ακόμα κι αν το κόστος είναι μία ακόμα χρεοκοπία του ελληνικού κράτους;

Σε αυτά τα ερωτήματα δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις, όμως η διαχείρισή τους αποτελεί σημαντική εστία αβεβαιότητας. Η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης είναι ευκαιρία να αναζητηθεί, σε ανοικτό δημόσιο διάλογο, μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ συνταγματικής νομιμότητας και δημοσιονομικής σταθερότητας.

* Ο κ. Φραγκίσκος Κουτεντάκης είναι συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.


kathimerini.gr