Παρά την υστέρηση των φορολογικών εσόδων το πρωτογενές πλεόνασμα έφθασε το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου στα 4,795 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,521 δισ., λόγω συγκράτησης των δημοσίων δαπανών.

Το φθινόπωρο δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τα φορολογικά έσοδα, καθώς οι αντοχές των φορολογουμένων εξαντλούνται όπως δείχνουν τα στοιχεία από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων αλλά και τον ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού τον Σεπτέμβριο ήταν μειωμένα κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, παρά το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο πληρώνεται η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος και η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ.

Με βάση τα στοιχεία, οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους εισοδήματος ύψους 177 εκατ. ευρώ και ΕΝΦΙΑ ύψους 69 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι επιστροφές φόρων «πάγωσαν» και συγκεκριμένα επιστράφηκαν 507 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με τον στόχο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα έφθασε στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου στα 4,795 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,521 δισ. ευρώ.

Βέβαια, η αρνητική εξέλιξη στα έσοδα του Δημοσίου ενδεχομένως να επηρεάσει και τις διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους ως προς το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς θα κριθεί επί των στοιχείων αυτών η περικοπή ή μη των συντάξεων, όπως και το «πακέτο» ελαφρύνσεων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτουν τα εξής:

• Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35,645 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1 δισ. ευρώ.

Αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

• Αμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών κατά 115 εκατ. ευρώ ή 8,2%.

• ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 120 εκατ. ευρώ ή 8,8%.

Μειωμένα έναντι του στόχου ήταν:

• Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 207 εκατ. ευρώ λόγω καθυστερημένης καταβολής από τον ΕΦΚΑ παρακρατούμενων φόρων από συντάξεις. Ωστόσο, μόνο τον Σεπτέμβριο καταγράφεται υστέρηση της τάξης των 177 εκατ. ευρώ από τα έσοδα του φόρου εισοδήματος.

• Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 209 εκατ. ευρώ λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

• Φόροι στην περιουσία κατά 22 εκατ. ευρώ ή 1,2%. Πάντως, τον Σεπτέμβριο φαίνεται ότι πολλοί φορολογούμενοι δεν κατάφεραν να πληρώσουν την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ με αποτέλεσμα τα έσοδα να είναι μειωμένα κατά 69 εκατ. ευρώ.

• Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 95 εκατ. ευρώ ή 5,7%.

• ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 42 εκατ. ευρώ ή 1,3%.

• Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ.) κατά 10 εκατ. ευρώ ή 0,5%.

• Εσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 39 εκατ. ευρώ ή 14,4%.

Σε ό,τι αφορά τις επιστροφές (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,951 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 507 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3,458 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθαν στα 36,936 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,543 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 1,672 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 1,238 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.569 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 433 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.


Πηγή