Χωρίς προσανατολισμό και πρόγραμμα για το μέλλον πορεύεται η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με τη φετινή έκθεση για την ανταγωνιστικότητα την οποία δημοσιοποίησε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum – WEF).

Ως προς το κριτήριο αυτό  –ένα από τα πολλά που εξετάζονται στην έκθεση, αλλά μείζονος σημασίας για το μέλλον μίας χώρας που αναζητεί τον δρόμο προς την ανάπτυξη–, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 135η θέση μεταξύ 140 χωρών και μοιράζεται αυτές τις τελευταίες θέσεις μαζί με τις κυβερνήσεις της Βραζιλίας και της Βενεζουέλας.

Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι, λοιπόν, ότι, παρά το γεγονός ότι στην ίδια έκθεση γίνεται λόγος για επιτυχή έξοδο της Ελλάδας από το μνημόνιο, η χώρα στη γενική κατάταξη του Παγκόσμιου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας κατατάσσεται στην 57η θέση από την 53η το 2017.

Διευκρινίζεται ότι στην περυσινή έκθεση του WEF η Ελλάδα εμφανιζόταν να καταλαμβάνει την 87η θέση μεταξύ 135 χωρών. Το WEF αναθεώρησε τη μεθοδολογία του, εφαρμόζοντάς την αφενός στη φετινή έκθεση και επικαιροποιώντας την περυσινή.

Η συνολική επίδοση με την οποία αξιολογείται η Ελλάδα είναι 62,1 σε μία κλίμακα από το 0 έως το 100, όπου το 100 είναι το άριστα, επίδοση οριακά βελτιωμένη σε σύγκριση με πέρυσι, κατά 0,3 μονάδες.

Κάτω από τη βάση

Η υποχώρηση της Ελλάδας κατά τέσσερις θέσεις, ως προς την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της, παρά την ασθενή βελτίωση της βαθμολογίας της σημαίνει στην πραγματικότητα ότι χάνει στη σύγκριση, άλλες δηλαδή χώρες προχωρούν ταχύτερα και καλύτερα.

Σε σύνολο 12 πυλώνων που εξετάζει το WEF η Ελλάδα παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση, δηλαδή κάτω από 50, σε δύο και συγκεκριμένα στον πυλώνα «Χρηματοπιστωτικό σύστημα» (49,4, στην 114η θέση) –εξέλιξη μάλλον αναμενόμενη, με πλέον μελανά σημεία να καταγράφονται η μη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το υψηλό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων– και στον πυλώνα «Δυνατότητα καινοτομίας» (45 μονάδες, στην 44η θέση).

Εξαιρετικά ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ως προς τους θεσμούς η Ελλάδα βαθμολογείται μόλις με 50,5 και κατατάσσεται στην 87η θέση. Εκεί περιλαμβάνεται και ο υποπυλώνας περί προσανατολισμού (η βαθμολογία της Ελλάδας είναι μόλις 19,4), που δείχνει ότι η ελληνική κυβέρνηση πορεύεται «στα τυφλά». Κι αυτό διότι, σύμφωνα με το WEF, στον υποπυλώνα αυτό αντανακλώνται η ικανότητα μιας κυβέρνησης να προετοιμάζεται για το μέλλον, η πολιτική σταθερότητα, η ταχύτητα ανταπόκρισης στις αλλαγές, η ύπαρξη μακροπρόθεσμου οράματος και η προσαρμοστικότητα του θεσμικού πλαισίου στις τεχνολογικές αλλαγές. Ανασταλτικός παράγοντας για την επιχειρηματικότητα, εγχώρια και κυρίως ξένη, είναι εξάλλου το γεγονός ότι η Ελλάδα βαθμολογείται με μόλις 22,4 και κατατάσσεται στην 131η θέση ως προς εμπόδια που θέτει στο επιχειρείν το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Εμπόδια, βεβαίως, στο επιχειρείν εξακολουθούν να αποτελούν οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, με την Ελλάδα να κατατάσσεται στην 119η θέση, η περιορισμένη ευελιξία στον ορισμό των μισθών (110η θέση), αλλά και η μειωμένη εσωτερική (εντός μιας επιχείρησης) κινητικότητα στην αγορά εργασίας (120ή θέση). Συνολικά ως προς τον πυλώνα «Αγορά εργασίας», εκεί όπου τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει ριζικές αλλαγές συνεπεία των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, η Ελλάδα βαθμολογείται με μόλις 51,8 και κατατάσσεται στην 107η θέση.

Στους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας συγκαταλέγονται, επίσης, οι στρεβλώσεις που επιφέρουν στον ανταγωνισμό οι φόροι και οι επιδοτήσεις (στην 118η θέση η Ελλάδα). Συνολικά στον πυλώνα «Αγορά προϊόντων» η Ελλάδα σημειώνει επίδοση 56,7 και κατατάσσεται στην 63η θέση.

Τα πιο δυνατά στοιχεία της Ελλάδας παραμένουν ο πυλώνας «Υγεία», όπου όμως αξιολογούνται το προσδόκιμο ζωής, οι υποδομές και οι δεξιότητες. Κρίσιμη λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά το τελευταίο σημείο: στον υποπυλώνα «Κριτική σκέψη στη διδασκαλία» η Ελλάδα αξιολογείται με 27,7 και κατατάσσεται στην 119η θέση.


Πηγή