Όπως έχει γίνει γνωστό από το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες των υποψηφίων από τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια αναρτήθηκαν στις 13:00 και τοιχοκολλήθηκαν ήδη στα σχολεία.

Το Υπουργείο Παιδείας θα εκδώσει νεότερο δελτίο τύπου για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα πανελλαδικών εξετάσεων 2022, καθώς και για την έναρξη συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου.


Πηγή