Πρόκειται για την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία του μεγαλύτερου διαγωνισμού στην 28χρονη ιστορία της Ανεξάρτητης Αρχής, μέσα από την οποία αναμένεται να καλυφθούν οι εκκρεμείς προσλήψεις του 2022 και του 2023.

Δείτε ΕΔΩ τα νέα παραδείγματα για τις ερωτήσεις του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.


Πηγή