Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι οι εργαζόμενοι των επαγγελματικών κατηγοριών, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89.

Πιο αναλυτικά το εποχικό επίδομα δικαιούνται τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα:


Πηγή