Από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος ύψους 400 ευρώ έως 1.000 ευρώ προς την εφορία απαλλάσσονται φέτος συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων.

Αναλυτικά:

 • Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
 • Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.
 • Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών
 • Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
 • Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια.
 • Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
 • Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.
 • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
 • Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων
 • Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.
 • Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας
 • Οι αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων

Τέλος επιτηδεύματος: Ποιοι θα πληρώσουν -Δείτε αναλυτικά τα ποσά

Οι υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρήσεων θα πρέπει να  καταβάλουν φέτος  προς την  εφορία τέλος επιτηδεύματος. Αναλυτικά τα ποσά  του τέλους διαμορφώνονται ως:

 • Το ποσό των 400 ευρώ σε ετήσια βάση, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
 • Το ποσό των 500 ευρώ σε ετήσια βάση, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
 • Το ποσό των 600 ευρώ σε ετήσια βάση για κάθε υποκατάστημα.
 • Το ποσό των 650 ευρώ σε ετήσια βάση  για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Το ποσό των 800 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 • Το ποσό των 1.000 ευρώ σε ετήσια βάση  για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

enikonomia.gr