Είχε προηγηθεί αίτημα εξαίρεσής τους, καθώς είχαν κληρωθεί να μετάσχουν και στα δυο Ειδικά Δικαστήρια που έχουν συγκροτηθεί για να εκδικάσουν τις υποθέσεις των Νίκου Παππά και Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

Κληρώθηκαν επίσης, τρία νέα τακτικά μέλη: Από τον Άρειο Πάγο η Δημητρία Στρούζα – Ξένου – Κοκολέτση και η Μαρία Βάρκα και από το ΣτΕ ο Ηλίας Μάζος.


Πηγή