Αιτήσεις για αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 31 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι για τις 51 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). 

Συγκεκριμένα, η υποβολή των αιτήσεων για το σχολικό έτος 2022-23, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 11η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1993-2007 (15-29 ετών) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.


Πηγή