Πρόκειται για τα προγράμματα: «Σπίτι μου», δηλαδή τη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, Κοινωνική Αντιπαροχή, το οποίο προβλέπει τηναξιοποίηση ακινήτων Δημοσίου για παροχή κατοικίας με χαμηλό ενοίκιο), το «Κάλυψη» για τη μίσθωση ιδιωτικών κατοικιών και διάθεση σε ωφελούμενους νέους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και το «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» με το οποίο θα δοθεί επιδότηση της ανακαίνισης ιδιωτικών κατοικιών που θα διατεθούν στη συνέχεια για μίσθωση.

Τα προγράμαμτα αυτά δίνουν έμφαση στη στεγαστική αποκατάσταση νέων και νέων οικογενειών, καθώς και ευάλωτων ομάδων πολιτών και θεσπίζονται με το νομοσχέδιο με τίτλο «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία και άλλες διατάξεις» (κλικ εδώ).


Πηγή